search
Sök
menu
Meny

Körfält på Slottsbron stängs av

Slottsbron, som utgör en viktig länk för framförallt busstrafiken mellan västra och östra delarna av Jönköping, ska restaureras.

Från och med vecka 36 2020 till januari 2021 kommer bron vara avstängd för biltrafik. Endast busstrafik är tillåten. Detta kan leda till köer i rusningstrafik. Även fotgängare och cyklister påverkas. En av de två gång- och cykelbanorna kommer vara avstängd.

– Bron har haft stora bekymmer med återkommande skador sedan 2011 och kommunen har sedan dess gjort många mindre reparationer. Samtidigt har vi gjort flera skadeutredningar där olika alternativ till en större ombyggnation tagits fram. Nu är det bestämt att bron ska restaureras. Det innebär utbyte av brobaneplatta, stålarbeten, räckesarbete och ommålning av hela bron, berättar Stefan Holst gatuingenjör och broförvaltare på Teknisk kontoret.

Bilister uppmanas att planera sin körning och välja Norra strandgatan eller Munksjöbron istället för Slottsbron.

Kartbild över Jönköping med Slottsbron inringad.

Publicerad: 2020-10-01 16.31