Lärare polisanmäls - har skickat sexuellt material till elever

etikett

Ytterligare en lärare i Jönköpings kommun har skickat material med sexuellt innehåll till elever via sociala medier. Detta har framkommit i det interna arbete som utförts inom utbildningsförvaltningen sedan ett liknande fall med en tidigare lärarvikarie polisanmälts i början på året.

- Detta är en allvarlig och tragisk händelse som vi hanterar med både kraft och försiktighet. Läraren arbetar inte kvar i Jönköpings kommun och kommer att polisanmälas, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör i Jönköpings kommun.

Läraren har varit anställd i kommunen en längre tid.

- Det vi känner till är att flera elever i högstadiet på samma skola fått material med sexuellt innehåll skickat till sig förra våren från läraren.
Det är viktigt att polisen nu får utreda det vidare, säger Göran Isberg.

Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med de berörda eleverna och deras vårdnadshavare. Det har även gått ut information om händelsen till personal och övriga vårdnadshavare på skolan.

- Att vi har ytterligare fall i kommunen är självklart väldigt bekymrande. Det visar att vi behöver förbättra vårt värdegrunds- och arbetsmiljöarbete för våra elever. För mig är det mycket viktigt att vi går till botten med den här typen av ärenden, säger Göran Isberg.

På den berörda skolan inleds nu ett djupare arbete tillsammans med externa konsulter för att lyfta frågan om kränkningar och trakasserier för våra elever i skolan.

- Det är uppgifter och händelser som är anmärkningsvärda, upprörande och oacceptabla. Utbildningsförvaltningens absoluta prioritet är en säker och trygg arbetsmiljö och därmed skolmiljö för våra elever.

Relaterade notiser