Mänskliga rättigheter i fokus – ett internationellt samarbete med Sydafrika

etikett

En delegation med ledande tjänstepersoner och politiker från Stellenbosch stad kommer att besöka Jönköpings kommun under v. 38 i september. Deras besök är en del av planeringsfasen i det kommunala partnerskapsprojektet som inletts med Jönköpings kommun under 2020.

Delegationen kommer hit på ett studiebesök för att främja vårt gemensamma partnerskap, diskutera demokratifrågor, trygghet i offentliga miljöer och samarbete kring frågor om mänskliga rättigheter. Under sitt besök kommer representanter från Stellenbosch att träffa politiker och tjänstepersoner från Jönköpings kommun för att diskutera och tillsammans utveckla det långsiktiga projektet som ska resultera i en gemensam ansökan till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) under hösten 2022.

Ansökan för det treåriga projektet ska ha fokus på trygghet i offentliga miljöer utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där Normstorm kommer att användas som metod för att arbeta med normer i olika aktiviteter med ungdomar. Lärare från Alfred Dalinskolan och Junedalsskolan är involverade i aktiviteterna då båda skolor arbetar aktivt med Normstorm med sina elever. Det långsiktiga projektet beräknas påbörja under vintern 2023.

Bild från Jönköpings kommuns besök i Stellenbosch, Sydafrika, i vintras.

Bild från Jönköpings kommuns besök i Stellenbosch, Sydafrika, i vintras.