Möjlighet till att få bidrag för lokala naturvårdsprojekt

etikett

Planerar du att genomföra ett projekt inom naturvård, friluftsliv eller folkhälsa? Då kan du ansöka om statligt bidrag hos Lokala naturvårds­satsningen (LONA), som ger möjlighet till 50 % finansiering av projektet.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA, är en satsning för att öka lokalt initiativtagande i arbetet med naturvård. Godkända projekt får upp till 50 % av den totala kostnaden finansiellt bidrag – för våtmarksprojekt upp till 90 % av den totala kostnaden.

Exempel på projekt som genomförts med delvis finansiering av LONA-medel i Jönköpings kommun är:

  • Fladdermusutställning på Kvarteret Ödlan, Syrgasvägen 7 i Jönköping, där internationell forskning och kunskapsspridning finansieras genom LONA och kommunala medel. Utställningen lär dig mer om olika arter av fladdermöss parallellt med andra aktiviteter på Kvarteret Ödlan.
  • LONA-medel nyttjades vid bildandet av naturreservatet Granbäck och Häggebergs lövskogar.
  • Privatpersoner har anlagt våtmarker och restaurerat skogsbeten.
  • Under 2022 har värdefulla sandmarker inventerats och åtgärder för att gynna pollinatörer har genomförts.

Vem kan ansöka om LONA-bidrag:

Det är kommunen som är projektansvarig vid ansökan om LONA-bidraget, från ansökan till slutrapportering. Men olika lokala aktörer som företag eller privatpersoner kan initiera ett projekt. 

Hur och när kan jag ansöka?

Har du ett naturvårdsprojekt på gång, eller en projektidé att jobba vidare på? Kontakta kommunekolog på stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun för mer information. Du når kommunekolog på stadsbyggnadskontoret via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Sista ansökningsdag för projektår 2023 är 1 december 2022.

Här finns mer information om Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.