Nästa steg i ombyggnationen av Norrahammars centrum

etikett

Norrahammars centrum byggs om och ombyggnationen sker i olika faser. I slutet av april 2022 går vi in i nästa skede. Vi påbörjar då byggnationen av centrumgången och kyrktorget.

Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2022. Under samma tidsperiod kommer mindre ytor på Georgslid att renoveras.

Under hösten 2022 kommer vi sedan att fortsätta arbetet och en ny gång- och cykelbro byggs över Tabergsån. I anslutning till det arbetet kommer vi justerar avsmalningen vid Villagatan och bygger ny vid brofästet. Arbetet beräknas att bli utfört hösten 2022.

Hur påverkas du som bor eller har verksamhet i närheten?

Byggtrafik till och från arbetsplatserna samt störande ljud från byggnation kommer att förekomma dagtid, vardagar.

Illustrationsbilder över området

Illustrationsbilderna nedan visar hur Norrahammars centrum kommer att se ut när hela projektet är färdigt.

Illustrationbild över Norrahammars centrum
Illustrationsbild på parkbänkar och en blommande torgmiljö
Illustrationsbild över bostadsområdet, Norrahammar centrum