search
Sök
menu
Meny
Sök

Nominera nya byggnader och miljöer till Stadsbyggnadspriset 2021

Stadsbyggnadsprisets logotyp i vitt på blå botten.

Nu är det dags att lämna förslag på byggnadsverk och miljöer som bidrar till att utveckla stadsbilden i Jönköpings kommun. Till och med 31 oktober kan du nominera kandidater till Stadsbyggnadspriset 2021.

Stadsbyggnadspriset är bra för diskussionen om hur arkitekturen ska utvecklas i vår stad. Hur passar det nya in mot det gamla? Vilka nya innovationer bidrar nya byggnationer med och vilka bra exempel finns på fina renoveringar av äldre arkitektur? Genom att vi har tre klasser kan vi få till en bred diskussion om hur vi utvecklar och vårdar våra gemensamma offentliga rum och arkitekturen i Jönköpings kommun, säger Bengt Mattias Karlsson, stadsarkitekt.

Förslag kan lämnas in i tre klasser. Samtliga nominerade verk ska vara färdigställda under 2021:

God byggnadsvård - varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad, återuppbyggnadsprojekt samt särskilda objekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stadsbild och stadsmiljö.

God arkitektur - ny byggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang.

God livsmiljö - byggnadsverk eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt eller på annat sätt t.ex. god tillgänglighet.

Nominera till Stadsbyggnadspriset 2021 nu

Publicerad: