Solnedgång vid vindkraftverk

Norra Vedbo bygdefond öppen för
ansökningar

etikett

Nu öppnas en ny möjlighet för föreningar, organisationer och företag att söka pengar för landsbygdsutveckling. Det är nybildade Norra Vedbo bygdefond som öppnar för sin första ansökningsperiod.

Norra Vedbo bygdefond främjar utveckling kring Norra Vedbos vindkraftpark. Vindkraftparken, som tagits i drift under året, är belägen runt kommungränsen mellan Jönköping och Aneby kommun. Som ett resultat av vindkraftsetableringen investerar exploatören Vindin Vedbo AB årligen medel för finansiering av initiativ som främjar utvecklingen i vindkraftsparkens närområde. Jönköping och Aneby kommun förvaltar gemensamt bygdemedlen och fördelar utvecklingspengarna.

Storleken på bygdepengen beräknas uppgå till cirka 500.000 kronor per år. Den exakta summan kan variera, eftersom den är baserad på parkens årliga produktionsintäkter. Första utbetalningsår är 2023 och därefter förväntas parken vara i drift under 30 år.

Ansökningsblanketter och mer information om Norra Vedbo bygdefond