Nu blir del av Östra Storgatan sommargågata

etikett

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Östra Storgatan som sommargågata var ett uppskattat inslag i stadsmiljön 2021, nu blir det repris.

Måndag 25 april börjar förberedelserna för att göra i ordning en del av Östra Storgatan till sommargågata. Sträckan mellan Hovrättstorget och Kristine kyrka kommer stängas av för genomfartstrafik och möbleras med sittmöbler, plan­teringar, lekutrustning och belysning.

Platsen kommer att få extra cykelställ och papperskorgar samt daglig tillsyn för ett välkomnande intryck. Vissa evenemang kan komma att genomföras under sommaren, till exempel trubadur som spelar på gatan. Denna del av Östra Storgatan kommer vara gågata under hela sommaren fram till början av september.

Vad får jag köra här?

På en gågata har gående alltid högsta prioritet och all annan trafik ska ske på deras villkor. Detta är viktigt att följa för att sommargågatan ska bli en trivsam miljö. Cykling inklusive köra elsparkcykel är tillåtet på gåendes villkor, högsta hastigheten är i gångfart. Du får inte köra bil på en gågata, men det finns undantag för blåljus, färdtjänst, hemtjänst och vid lastning och lossning i samband med exempelvis flytt eller varutransport – alltid med hänsyn till de gående.

Läs mer: Tillfälliga omvanlingar i stadsmiljön