search
Sök
menu
Meny
Sök

Nu bygger vi om Magnus Ladulås plats

Den 10 maj startar arbetet med att bygga om Magnus Ladulås plats intill Munksjöns nordvästra hörn till ett ”parktorg”. Det blir en ny typ av plats – en grön oas för både vila och aktiviteter – som saknats i centrala Jönköping. Filmen ovan visar gestaltningen av platsen.

Parktorg är ett nytt begrepp, men det säger ganska mycket vad det handlar om. Platsen ska bli en grön, rogivande och trevlig plats att mötas på som samtidigt förstärker det gröna parkstråket i centrala Jönköping, säger Peder Lundberg, projektledare.

Under 2019–2020 genomfördes en medborgardialog för att samla in idéer och synpunkter på hur platsen kan utformas och användas. Det kom in 440 förslag som blev en bra grund i gestaltningsarbetet för platsen.

Ett nytt konstverk ”Nurmengaard” blir ett tongivande element för platsen. Utformningen baseras på att nuvarande markhöjder sänks för att närma sig markhöjderna vid Munksjöns kaj. Nivåskillnaderna som skapas tas om hand med upphöjda planteringsytor som omfamnar platsen, samt murar och trappor.

Påverkan under byggtiden

Förutom att parkeringsplatserna försvinner och att det kan förekomma buller vid vissa moment blir det ingen större påverkan runt platsen under byggtiden. Trafiken till alla fastigheter ska fungera under hela byggtiden. Gång- och cykeltrafik kan komma att behöva ledas om vid vissa tillfällen.

Tidplan

Arbetet startar den 10 maj och beräknas vara klart under hösten 2021.

Läs mer om arbetet på Magnus Ladulås plats

Publicerad: