search
Sök
menu
Meny
Sök

Nu startar ombyggnaden av nya körfält på E4

Nu startar Trafikverket arbetet med att bygga nya körfält på E4 mellan A6 och Ljungarum i södergående riktning.

Söndagen den 13 december börjar arbetet med att sätta upp tillfälliga barriärer mellan trafiken och vägarbetarna för att säkerställa deras arbetsplats. Därefter påbörjas arbetet med nedpressning av torvområden vid Rocksjön och Herkulesvägen för att få en bra grund att bredda vägen på. Arbetet innebär att entreprenören lägger grus och jord över torven närmast E4 i cirka 3-4 månader vid Rocksjön och cirka 2 månader vid Herkulesvägen.

I februari startar arbetet med att bredda bron över Strömbergsbäcken och bron över gång- och cykelvägen mellan Solåsen och Ljungarum. Beroende på vädret påbörjas även arbetet med breddning längs hela sträckan under vintern. Hela projektet ska vara klart hösten 2021.

Arbetet är ett samfinansieringsprojekt i samarbete med Jönköpings kommun. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 55 miljoner kr där kommunen betalar hälften.

Påverkan för trafikanter

Hastigheten sänks till 70 km/tim och båda körfälten och vägrenar blir lite smalare men ska vara öppna under byggtiden. Detta innebär en minskad framkomlighet men följer trafikanterna den sänkta hastigheten och håller avstånd bedöms det att trafiken kan flyta på. Tänk på att visa hänsyn och följ skyltningen.

Gång- och cykelvägen mellan Solåsen och Ljungarum leds om under arbetet med breddningen av bron över gång- och cykelvägen.

Vad innebär nya körfält

Mellan Trafikplats A6 till trafikplats Ryhov startar arbetet med att bygga ett nytt körfält som blir cirka 1 km långt och omfattar utöver det nya körfältet även ett högkapacitetsräcke mot järnvägen och komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan.

Mellan Trafikplats Ryhov till trafikplats Ljungarum byggs ett nytt körfält som blir cirka 2 km långt och omfattar även en komplettering och förbättring av vägskyltning utmed sträckan. I arbetet ingår också påkörningsskydd vid bropelare under Herkulesvägen och Bangårdsgatan.

Karta över vägarbetsområdet på E4.

Klicka på kartan för att öppna en större bild.

Publicerad: