Nya besked från Migrationsverket angående evakueringsboenden i Jönköping

etikett

De evakueringsboenden som på kort tid tagits fram i Jönköpings kommun på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket kommer inte att användas i närtid.

I ett brev från Migrationsverket ändrar myndigheten sin prognos och prioriterar därmed anläggningsboenden i de delar av landet där Migrationsverket har kontor.

– Kommunen har kraftsamlat kring den här uppgiften. Både anställda och frivilliga i civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Nu har vi fått nya besked att förhålla oss till och det gör att vi får tänka om och pausa den verksamhet som vi byggt upp, säger Stefan Österström, socialdirektör i Jönköpings kommun.

På några dagar i mars förvandlades det nedlagda äldreboendet Västerhäll i Tenhult till ett evakueringsboende för ukrainska flyktingar. Sängar, madrasser och kylskåp köptes in. För tillfället bor där drygt 60 personer. Dessa personer kommer i närtid att få boende på någon av Migrationsverkets anläggningar. Två andra boenden i kommunen, Bruksborg och Kålgårdshallen, ställdes också i ordning. Där hann aldrig verksamheten komma i gång.

– Jag vill passa på att tacka civilsamhället för insatserna och alla de frivilliga som skickat in till kommunen om att de är beredda att hjälpa till. Skulle situationen förändras framöver kan den här inventeringen få stor nytta, säger Stefan Österström.

I brevet till landets kommuner skriver Migrationsverket att antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige kan öka med kort varsel. Det är därför möjligt att Migrationsverket längre fram kommer att behöva hjälp med boendeplatser även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

– Nu har vi fått direktiv att inaktivera de boenden som vi tagit fram. Jönköpings län är inte prioriterat just nu av Migrationsverket. Samtidigt vet vi inte hur kriget i Ukraina utvecklas och vilka konsekvenser det får längre fram. Vi kommer fortsatt att ha en god beredskap i kommunen, säger Stefan Österström.