etikett

Ny kombiterminal på Torsvik kan ge stora klimatvinster

etikett

En tillfällig kombiterminal inom Torsviksområdet är sedan ett antal år tillbaka i drift. Ett beslut om att bygga en permanent kombiterminal kan nu tas för att ersätta den tillfälliga kombiterminalen. Detta både för att möta den ökade efterfrågan på godstransporter via järnväg samt för att kunna frigöra mark för stadsutveckling inom Södra Munksjön.

Under tisdagen 9 augusti presenterade de styrande politikerna i Koalition för Jönköping förslaget som kan komma att klubbas i kommunfullmäktige senare i höst.

Både elektrifieringen och nya spårdragningar är faktorer som hänger ihop med kommunens mål att bygga en ny kombiterminal. Diskussion sker med Trafikverket om vem som bör äga de kommunala industrispåren samt hur kostnader ska fördelas för upprustningen fram till kombiterminalen.

Att på sikt få över godstrafiken från lastbilar till tåg kan innebära stora trafik- och klimatvinster. Enligt analysen kan kombiterminalen ersätta 240 lastbilar per dygn, vilket motsvarar en körsträcka på 4 620 mil per dygn. På ett år kan lastbilstrafiken minska med 72 000 lastbilar. Med en snittvikt på fyra ton genererar dessa 2 772 ton koldioxidutsläpp per år. Förs trafiken i stället över till tåg innebär det årliga utsläpp på 6,1 ton. En minskning av klimatpåverkan med 99,8 procent.

Om beslut fattas i kommunfullmäktige kan bygget av kombiterminalen inledas etappvis 2024 och kommer att ledas av det kommunägda utvecklingsbolaget Södra Munksjön utvecklings AB (Smuab).

Kostnaden för en ny kombiterminal kan komma att uppgå till omkring 350 miljoner kronor.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Bildtext som visas under bilden