Ny lokalgata norr om Kruthusgatan

Kartbild över arbetsområdet.

Blå markering i kartbilden visar arbetsområdet. Klicka för större bild.

etikett

För att förbereda för nya bostäder och förskola behöver vi bygga en ny gata inom kvarteret Sömnaden, norr om Kruthusgatan i Huskvarna.

Gatan kommer att heta Saxgränd. Förläggning av vatten- och avloppsledningar och fjärrvärme till nya fastigheter kommer ske i samband med arbetet.

Tidplan

Arbetet startar den 1 september och väntas pågå till och med den 15 november 2022.

Hur påverkar det mig?

Arbetet kommer att innebära en viss påverkan på befintliga gator och trafik. Vi arbetar för att påverkan ska vara så liten som möjligt.