search
Sök
menu
Meny

Ny tobakslag från 1 juli

Från och med 1 juli gäller en ny tobakslag. Det är nu förbjudet att röka på bland annat uteserveringar, utanför entréer och vid busshållplatser samt perronger

För kommunen innebär det här att de olika förvaltningarna ska se över vilka platser de är ansvariga för och tydligt skylta rökning förbjuden. Miljö- och hälsoskyddskontoret ska se till att både restaurangägare och fastighetsägare följer lagen.

Flera nya rökfria miljöer införs:

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, t.ex. perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Rökfria utomhusmiljöer från 1 juli 2019

Publicerad: 2019-08-06 14.49