Nytt boende för ukrainska flyktingar förbereds på Råslätt

etikett

Jönköpings kommun planerar att öppna ännu ett boende för ukrainska flyktingar. Platser för mellan 65-80 personer beräknas kunna öppna på Råslätt vid årsskiftet.

– Vi har planerat för detta tidigt och nu ser vi att det är läge att öppna eftersom det börjar bli fullt på både Västerhäll och Kålgården, säger Sofia Backéus, som samordnar flyktingmottagandet i Jönköpings kommun.

Det nya boendet på Råslätt ligger på Kärrhöksgatan och har tidigare fungerat som studentboende och ägs av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem. Boendet behöver viss anpassning och det återstår arbete med att få in sängar, husgeråd och att städa.

Permanent boendlösning

Jönköpings kommun har sedan tidigare tagit emot drygt hundra ukrainska flyktingar på Västerhäll i Tenhult och omkring tio personer på Kålgården. Överlag har flyktingmottagandet fungerat bra. Det nya boendet på Råslätt kommer, precis som tidigare boenden, att fungera som en permanent boendelösning under tiden som flyktingarna har uppehållstillstånd – åtminstone fram till mars 2024.

– Det är en hel del att förbereda när vi öppnar ett nytt boende. Kommunen har en bra organisation och samverkar mellan flera förvaltningar och bolag. Skolorna på Råslätt är också förberedda på att det kommer fler ukrainska barn så småningom, säger Sofia Backéus.

Osäker prognos

Migrationsverkets flyktingprognos från Ukraina är osäker och det fördelningstal om 403 flyktingar för 2022 gäller fortsatt för Jönköpings kommun.

– Jönköping är en av de kommuner som ännu inte tagit emot alla de ukrainska flyktingar som vi blivit tilldelade. Därför behöver vi ha en beredskap för att kunna ordna boende för fler och väljer nu att öppna på Råslätt, säger Sofia Backéus.

I Migrationsverkets senaste prognos för 2022 bedöms det totala antalet skyddssökande till Sverige minska något, till 52 000 (tidigare prognos 55 000) vilket inte innebär några större förändringar för Jönköpings kommun. Huvudscenariot för Sverige 2023 ligger kvar på omkring 15 000 skyddssökande, men både ett högre och ett lägre scenario finns med. Prognosen utgår ifrån gällande lagstiftning. Det tillfälliga skyddet förlängs till och med 4 mars 2024 enligt EU.

Läs mer om hur Jönköpings kommun arbetar med flyktingmottagande här