Ökad beredskap för att ta emot flyktingar i Jönköpings kommun

Jönköpings kommun hissade på fredagen den ukrainska flaggan utanför Rådhuset för att visa solidaritet med det ukrainska folket.

Samtidigt pågår aktivitet för att förbereda kommunen inför en eventuell flyktingström.

– Vi har en god beredskap och vi vill hjälpa till där det behövs, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ukraina blev i slutet av förra veckan invaderat i stor skala av grannlandet Ryssland. Tusentals ukrainare har flytt till närliggande länder och hur många flyktingar som väntas komma till EU är oklart.

– Det är viktigt att signalera att vi som kommun är beredd att ta emot flyktingar och att vi också har kapacitet att göra det. Kommunen har viktiga erfarenheter från flyktingvågen 2015 även om det nu är en i vissa delar annan situation, säger Ann-Marie Nilsson.

Kommunen ser just nu över vilka lokaler som skulle kunna vara lämpliga och som finns att tillgå om flyktingar behöver tas om hand i Jönköping. Samtidigt samverkar kommunen med flera andra kommuner inom F-samverkan, med Länsstyrelsen, Regionen, Migrationsverket och andra viktiga aktörer och följer händelseutvecklingen.

– Jag gläds åt det stora engagemang som finns för den fruktansvärda situation som den ukrainska befolkningen befinner sig i. Det finns en stor vilja att hjälpa till och det känner vi även inom Jönköpings kommun.

etikett