Ökad brandrisk i Jönköpings kommun – eldningsförbud råder

etikett

Det är just nu mycket torrt i marken och prognosen visar fortsatt varmt väder. Från och med den 30 maj kl 10 råder eldningsförbud i skog och mark i hela länet.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Information om vad ett eldningsförbud innebär för dig