search
Sök
menu
Meny
Sök

Ombyggnad av gång- och cykelväg på Hermansvägen

Befintlig gång- och cykelväg på Hermansvägen.

Den 17 maj startar arbetet med att bredda och förbättra gång- och cykelvägen utmed Hermansvägen på Rosenlund mellan Ekhagen och Liljeholmen.

Det blir en separerad gång- och cykelväg som totalt blir 4,5 m bred. Förutom att bredda och förbättra gång- och cykelvägen sker ombyggnation av två övergångsställen och en busshållplats. Ny belysning och mer grönska i form av planteringar ingår också i projektet.

–Vi håller efter hand på att förbättra våra huvudcykelstråk i Jönköping för att göra det säkrare och enklare att ta sig fram med cykel. Hermansvägen är en viktig koppling mellan Ekhagen och Liljeholmen för att kunna ta sig vidare mot centrum, säger Victoria Rohwer Bokvist, projektledare.

–Befintlig gång- och cykelväg är idag i dåligt skick och uppfyller inte den standard vi eftersträvar på våra huvudcykelstråk. Nu kommer denna sträcka bli både bättre och säkrare, säger Victoria.

Alla trafikslag kommer att påverkas under byggnationen. Såväl buss- som biltrafik får tidvis begränsad framkomlighet och gång- och cykeltrafiken leds om. Boende utmed sträckan ska ha tillgång till sina entréer under hela byggtiden.

–Kör du bil utefter Herrmansvägen? Alla som har möjlighet uppmuntras i första hand att välja annat färdsätt. Ta t.ex. chansen att gå eller cykla med barnen till skola och förskola, säger Victoria. Om du behöver bilen så försök i möjligaste mån välja annan väg.

Arbetet beräknas vara klart i november 2021.

Karta över arbetsområdet.

Publicerad: