search
Sök
menu
Meny
Sök

Området runt Huskvarnaån har fått ett lyft

Huskvarnaåns gröna natur 

Kommunen har lett ett arbete i Huskvarna och å-stråket som är ett område med vacker natur och kulturhistoria. Arbetet har handlat om att rusta upp Huskvarnaån, både för Huskvarnaborna och andra besökare.

- Upprustningen lyckades eftersom olika aktörer samarbetade och för att flera projekt knöts ihop. Det har varit otroligt roligt att arbeta med alla inblandade aktörer både kommunala och privata, säger parkingenjören Jenny Jansson.

Åtgärder som gjorts i området

De olika projekten har möjliggjort för olika typer av åtgärder för att skapa en oas i området. I Smedbyparken finns bland annat en ny spång längs med vattnet, grillplatser, små pergolas och en stor paviljong för utomhusundervisning. Fler träd har planterats för att skapa en grönare mötesplats och sänka temperaturen under varma dagar.

Vi har rustat upp Smedbyparken och gett lekplatsen belysning i samband med ombyggnationen. Från Smedbyparken till Rumlaborg har parkmöbler bytts ut och informationstavlor om områdets natur, kultur och historia satts upp. En annan viktig insats är upprensning av skärp i och omkring å-området.

Åtgärderna har bland annat gjorts inom ramen för LONA-projekt, Delmos-projekt och projekt Grönare städer, Boverket.

Åtgärder som pågår eller planeras

- Inom de olika projekten finns det fortfarande planerade åtgärder i området kring Huskvarnaån. Bland annat en hinderbana i skogen vid Slottsparken, belysning av lusthuset vid Rumlaborg, vassröjning i ån och ytterligare en spång genom blötmarken bakom Vapenvallens parkering är precis färdigställd, säger Jenny Jansson.

 

Publicerad: