Öppet möte kring Jönköpings kulturliv

etikett

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar ett öppet möte med syfte att presentera förslaget till ny kulturplan och kulturstrategi.

Tisdagen den 19 april kl. 18-20 är alla politiker, tjänstepersoner och kulturintresserade i stort välkomna till Ödlan på Syrgasvägen 7, Jönköping. Vid detta tillfälle kommer förslaget till ny kulturplan och kulturstrategi att presenteras och därefter delar vi upp oss i mindre grupper för samtal. Självklart bjuds det på kaffe!

Anmäl dig senast fredagen den 13 april till e-post: kulturforening@jonkoping.se.

Lämna synpunkter på remissförslaget skriftligt

Synpunkter på remissförslaget ska lämnas in till Kultur- och fritidsförvaltningens diarium senast 22 april 2022.

Synpunkter skickas via e-post: kff@jonkoping.se

Eller per post: Kultur- och fritidsförvaltningen (diariet), Box 1029, 551 11 Jönköping.