search
Sök
menu
Meny

Öppna data, tillgänglig för användning

I Jönköpings kommun finns statistik, kartor och annat material som är öppna data, PSI-data. Den som önskar kan använda materialet utan kostnad.

Öppna data handlar om digital information från kommunen som är fri att använda för den som önskar. Undersökningar har visat att när en kommun delar med sig av sina öppna data, kan det främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Våra öppna data: Öppna data, information tillgänglig för återanvändning

Publicerad: 2020-01-17 11.39