search
Sök
menu
Meny
Sök

Över 50 nya bostäder ska byggas i Månsarp

Nya tänkta bostäder inom
område B i Månsarp. 

Nio villor, åtta kedjehus och 42 lägenheter ska byggas av GBJ Bygg i Jönköping AB och OBOS AB efter att de vunnit markanvisningstävlingen i Månsarp. Av lägenheterna blir 30 hyresrätter och 20 bostadsrätter och nio äganderätter.

- Kommunen växer med 1500-2000 invånare varje år och de nya bostäderna i Månsarp kommer bidra till en viktig utveckling i kommunen i stort men framför allt i Månsarp, säger Linda Helte, mark- och exploateringschef.

Framtida bostäder i Månsarp. 

I oktober 2020 bjöd kommunen in byggaktörer till att lämna in en intresseanmälan för markanvisning i Månsarp. Markanvisningen omfattade tre delområden; Månsarp 1:437 (område A), Månsarp 1:456 (område B) och Månsarp 1:451–1:455 och Månsarp 1:457–1:460 (område C). Inom område A avser markanvisningen byggnation av flerbostadshus. Inom område B avser markanvisningen byggnation av flerbostadshus och grupphus och inom område C avser markanvisningen byggnation av nio villor.

Markanvisning över byggområden i Månsarp. 

Byggaktörerna som tilldelades markanvisningen

Nya framtida bostäder i Månsarp. 

Tekniska nämnden tilldelade byggaktören GBJ Bygg i Jönköping AB markanvisning för både område A och område B, byggaktören OBOS Mark AB tilldelades markanvisning för område C. Förslagen från byggaktörerna uppfyllde i större utsträckning de utvärderingskriterier som kommunen ställt vid inbjudan till markanvisningen. Utvärderingskriterierna baserades på att delområden får en snabb byggstart, god anpassning till höjdskillnaderna och låga boendekostnader.

Publicerad: