Parkering för dig som pendlar – ny infartsparkering vid Åbolid klar

etikett

Längs Kortebovägen i höjd med Åbolidsringen finns nu en ny infartsparkering med utsikt över Vättern. Här finns nu 28 parkeringsplatser, cykelboxar och väderskyddat cykelställ. Parkera gratis här och gå, cykla eller ta bussen in till stan.

Förutom infartsparkeringen har vi byggt en ny gångpassage för att du ska kunna ta dig över Kortebovägen på ett säkert sätt mellan parkeringen och busshållplatsen i södergående riktning.

Cykelavstånd från infartsparkeringen vid Åbolid

Resecentrum: 3,5 km
Skeppsbron: 5,4 km
Ryhov: 6,7 km

Infartsparkering för hållbart resande

I den kommunikationsstrategi som antogs 2012 presenteras åtgärder för att nå ett mer hållbart trafiksystem. Byggnation av infarts- och pendelparkering pekas ut som åtgärder för att minska trafikbelastningen i stadskärnan genom att uppmuntra bilister att byta till kollektivtrafik.

Huvudsyftet med infartsparkeringar är hållbarhetsaspekten. Infartsparkeringar minskar även trafikbelastningen i stadskärnan och då minskas även buller och luftföroreningar – och stadskärnan blir mer attraktiv.

Infartsparkeringar i Jönköpings kommun

Hyr en cykelbox i anslutning till infartsparkering eller kollektivtrafik

Prkeringsbplatsen och en skylt med texten "infartsparkering". Till vänster finns cykelboxar och till höger syns cykelställ med tak.

Den nybyggda infartsparkeringen med cykelboxar och väderskyddat cykelställ.