search
Sök
menu
Meny

Parkeringsavgifterna i Jönköping förändras

Från och med 1/1 2021 ändras parkeringstaxorna och parkeringszonerna i Jönköping. Taxorna justerades senast 2017. Beslut om de nya avgifterna togs i kommunfullmäktige den 12 november 2020.

Parkeringsverksamheten tillsammans med stadsbyggnadskontoret och stadskontoret har sett över de befintliga parkeringsavgifterna. Syftet är att styra trafikflödet för att minska belastningen på infrastrukturen i stadskärnan men också att frigöra parkering åt besökare och handel.

Idag är det hög belastning dagtid i de centrala parkeringshusen. En hög andel är personer som jobbar i stan och parkerar hela dagen. Även om beläggningen är hög centralt så är det sällan helt fullt.

Förslaget, som antogs i kommunfullmäktige, sammanfattas så här:

  • Skillnad i taxa för ”centrala” och ”yttre” parkeringshus. Med lägre taxa i de yttre parkeringshusen kan fler långtidsparkera där och frigöra korttidsparkeringar i de centrala parkeringshusen. Den så kallade P-25:an (parkering 3 timmar i P-hus för 25 kronor) finns kvar och kommer inledningsvis även gälla i parkeringshus Idrottshuset.
  • Anpassade taxor i parkeringszonerna på samma sätt som i p-husen för att styra långtidsparkeringen lite utanför stadskärnan.
  • Ändra nivåerna för kontrollavgifter och felparkeringsanmärkningar. Dessa har inte ändrats sedan 2010 i Jönköping. Det ska inte löna sig att betala ett par felparkeringsavgifter i månaden istället för att göra rätt för sig vid varje parkeringstillfälle.
  • Avgifterna kopplat till fordonsflytt höjs. Fordonsflytt är när kommunen omhändertar/flyttar fordon som blockerar trafik, övergivits eller liknande.


Anders Holt-Busk är verksamhetschef för parkering i Jönköpings kommun.

- Parkeringsverksamheten i kommunen finns till för att göra parkering så tillgänglig och lättförståelig som möjligt – oavsett om du bor i Jönköping eller inte. Vi ser till att stan är säker för alla: fotgängare, bilister, räddningstjänst, nyttotrafik, kollektivtrafik och så vidare, förklarar Anders.

Publicerad: