etikett

Parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelvägar från 1 september

etikett

Från och med 1 september är det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelvägar. Samma dag blir det även förbjudet att köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer.

Felparkerade elsparkcyklar som ställs tvärs över trottoarer och gång- och cykelvägar eller läggs på marken i parker utgör hinder för framkomligheten, men är också en stor trafikfara. Från och med torsdag, 1 september, är det förbjudet att parkera elsparkcyklar på annan plats än vid befintliga uppställningsplatser som cykelställ.

Samma dag blir det även förbjudet att köra elsparkcykel på trottoarer och gångbanor, precis som för cyklar och elcyklar.

Jönköpings kommun och polisen får från 1 september flytta de elsparkcyklar som står felparkerade. Kommunen har redan påbörjat ett arbete med att etablera parkeringar för att underlätta rätt uppställning. Parkeringsytorna är identifierade och nästa steg är att beställa målning av dessa.

Kör försiktigt, visa hänsyn till andra i trafiken och parkera rätt.

Detaljbild på ett styre av en elsparlcykel och en person som håller en smartphone.