Parkeringstillståndet digitaliseras

etikett

Den 1 juli 2022 påbörjade Jönköpings kommun införandet av
digitala parkeringstillstånd. Under september genomför vi skiftet för boende på Torpa, Bäckalyckan och Jönköping söder.

Parkeringstillståndet digitaliseras områdesvis. Vi börjar med boendeparkeringarna och fortsätter sedan med parkeringshusen. De kunder som berörs inom varje område får ett brev med mer information och instruktioner om vad de behöver göra.

OBS! Du behöver ha kvar ditt nuvarande parkeringstillstånd i bilen till dess att det nya digitala tillståndet gäller i ditt område.

Tidplan:

  • Etapp 1 (juli 2022): Huskvarna, Ekhagen, Liljeholmen och Öster. Status: klart
  • Etapp 2 (september 2022): Jönköping söder, Torpa och Bäckalyckan. Status: Pågår
  • Etapp 3 (hösten/vintern 2022): Parkeringshusen. Status: kommande

Jönköpings kommun byter telefonoperatör

Den 28 september byter Jönköpings kommun telefonoperatör. Det kan medföra viss störning i telefonin i form av längre väntetider och svårt att nå fram till den du söker. Målet är så klart att allt ska fungera som vanligt.

Kunder som ingår i etapp 2 och som har några frågor får gärna kontakta oss snarast möjligt. Har du möjlighet får du gärna aktivera ditt digitala parkeringstillstånd innan den 28 september.

Mer information

Här hittar du information om hur du aktiverar ditt digitala parkeringstillstånd och svar på några av de vanligaste frågorna om parkeringstillståndet.

Parkeringstillstånd för privatpersoner