search
Sök
menu
Meny

Presentation av förslag till detaljplan för Slåttertiden 1 på Öxnehaga

Nu är förslaget till detaljplan för fastigheten Slåttertiden 1 m.fl. på Öxnehaga ute på samråd. Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Planen möjliggör att fyra flerbostadshus byggs i fyra till fem våningar. Parkering löses i garageplan under mark. Planen ska även säkerställa ytor för hantering av dagvatten inom naturmark. I norr angränsar förskolan Gethagen vars utemiljö säkerställs genom detaljplanen.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd fram till 6 januari 2021. Det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det.

Digitalt presentation

Nedan kan du se en inspelad kortfattad presentation av förslaget till detaljplanen.

Publicerad: