search
Sök
menu
Meny

Presskonferens - Skärpta råden påverkar både verksamheter och invånare

Här följer en sammanfattning av den pressträff som delar av kommunens tjänstemannaledning genomförde onsdagen den 11 november. Det kommer i närtid publiceras en videosändning av konferensen. I nuläget finns den att ta del av på jp.se

Det sker nu en ökad spridning både i Jönköpings län och Jönköpings kommun och detta påverkar kommunala verksamheter, näringslivet, sjukvården och invånare. Stadsdirektör Johan Fritz inledde med att betona att det är oerhört viktigt att alla tar ansvar och följer de allmänna och lokala råden för att dämpa smittspridningen så att samhället klarar av att hantera detta.

Räddningstjänsten kommer tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen göra kontroller av trängseln på vissa platser för att se hur de nya råden efterlevs.

Kulturskolan

Kulturskolan ställer om delar av sin gruppverksamhet. En del ställs in, en hel del kommer kunna genomföras på distans. Enskild undervisning sker på distans för elever som är födda 2004 eller tidigare. För yngre elever sker närundervisning som vanligt.

Skola och förskola

Vi har liten smitta inom skola och förskola men det är hanterbart och hanteras enligt de rutiner som vi har.

Socialförvaltningens verksamheter

Smittspridningen i vården och äldreomsorgen är fortfarande begränsad. Beredskapen och rutinerna vid eventuell ökad smittspridning är bra, men det viktiga är att hålla smittan borta.

–Vi ser ingen ökning i våra verksamheter. Just nu är det totalt åtta personer som har en smitta. Vi har ett ökat tryck på korttidsvården eftersom personer som har behandlats på sjukhus har behov av plats när de kommer tillbaka. Detta har vi särskilda enheter för, säger Stefan Österström, socialdirektör.

Socialförvaltningen har haft rutiner för besök på särskilda boenden sedan det blev tillåtet. Det fungerar bra just nu och bedömningen är att vi inte behöver ändra det just nu.

Fler inom socialförvaltningen jobbar nu hemifrån det är främst delar av personal inom administration och myndighetsutövning.

–Vi försöker ändå ha en god tillgänglighet för den som behöver komma i kontakt med oss, säger Stefan Österström.

Kultur, fritid och föreningsliv

Vi har fått ställa om verksamheter under hela pandemin. Nu har vi också fått stänga ner verksamheter med kort varsel. Det är krävande och får konsekvenser både för medarbetare och kommuninvånare.

–Vår bedömning är att krisåtgärderna har fungerat bra. Vi har en bra dialog med föreningslivet och de följer i stor utsträckning våra rekommendationer. Det finns en stor vilja att göra rätt, säger Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör.

Inom biblioteksverksamheten är det förändringar i och med att flera bibliotek är stängda. Det som har styrt prioritering är organisatoriska och geografiska faktorer men framförallt och hur lokalerna är utformade för att besökare ska kunna följa restriktionerna.

–Vi satsar på att öka den digitala tillgängligheten och de digitala tjänsterna som biblioteken erbjuder. Vår bokbuss och bokbil kommer också stanna till vid de bibliotek som nu är stängda, säger Mazar Alijevski.

Den öppna barn- och ungdomsverksamheten på fritidsgårdar är nu stängd. Där har personalen fått ett utökat fältuppdrag för att skapa en social trygghet. Där det är möjligt genomförs aktiviteter och verksamheter digitalt. Alla evenemang som inte går att digitalisera har vi ställt in.

Kultur- och fritidsdirektören uppmanar föreningar och arrangörer att gärna ta kontakt med kommunen om något känns oklart.

Kontroll av serveringsställen

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar trängseln på serveringsställen. Det är ett faktum att de platserna ger upphov till smittspridning. Från 1 juli finns en lag som innebär att vi som kommun kan kontrollera och besluta om hur brister ska åtgärdas, och om det inte följs har vi möjlighet att stänga verksamheter.

–Tidigare i somras och under tidig höst hittade vi inte så mycket brister. Senaste helgen har vi hittat ovanligt många brister på serveringsställen. Vi kommer trappa upp kontrollerna nu när råden har skärpts och vi ser att de inte följs, säger Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef.

De nya råden innebär att ett sällskap inte får vara större än åtta personer på en restaurang, café eller bar. Det ska vara minst en meter mellan sällskap. Man ska sitta när man dricker och äter och möbleringen ska vara sådan att det inte finns risk för trängsel. En annan ny regel är att om serveringsställen anordnar dans får det maximalt vara 50 personer i hela lokalen. Verksamheten har ett ansvar för att detta följs. 

Serveringsställena ska också sedan tidigare ge möjlighet att hålla god handhygien och vägleda besökare med information och markeringar för att gästerna ska hålla avstånd.

Publicerad: 2020-11-11 13.15