Prioriterar om för att öka simkunnigheten

Barn som simmar i bassäng. 
etikett

Under hösten kom signaler från simlärarna i kommunens prioriterade områden - simkunnigheten var alarmerande låg. För att möta behovet av fler simundervisningstimmar har omprioriteringar gjorts på inför våren.

Många barn i kommunens prioriterade områden kommer till skolans simundervisning i årskurs två utan någon vattenvana alls. Efter pandemin är de utan vattenvana fler. Att lära sig simma på den termin som simundervisning erbjuds under skoltid blir svårt för de barnen, de behöver mer bassängtid för att nå skolans mål i idrott och hälsa.

– Det krävs flera åtgärder för att komma till bukt med den låga simkunnighet vi ser i de prioriterade områdena. En åtgärd vi gör är att inte öppna för nyanmälningar för barn boende utanför området till vårens simskola på Stadsgårdsbadet utan erbjuder de barnen som behöver fler timmar i simbassängen att komma då, säger Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef för baden i Jönköpings kommun.

I höstas kom skolan och Stadsgårdsbadet överens om att alla eleverna får fortsätta sin simundervisning under våren. Simhallen är fullbokade under skoltid mellan kl. 08.00 och 15.00 därför blir simundervisningen förlagd på kvällstid. Alla vårdnadshavare till barnen i årskurs två på Råslätt har fått ett erbjudande om gratis simundervisning.

Även badet i Norrahammar erbjuder simundervisning till skolor med låg simkunnighet under våren, två tider i veckan på kvällstid för att eleverna ska klara skolans mål i idrott och hälsa.

Jönköpings simsällskap bedriver simskola på uppdrag av Jönköpings kommun på Rosenlundsbadet och Norrahammarsportcenter.