etikett

Problem med häckande fåglar?

etikett

Fåglar på hustak.

Störs du av häckande fåglar i din boendemiljö? Då ska du vända dig till din fastighetsägare. Är du fastighetsägare? Då finns en del enkla sätt att åtgärda problemet.

Även om fåglar tidvis kan upplevas som störande så bidrar de med viktiga funktioner. Som att bevara balansen i vårt ekosystem. Av den anledningen bedriver vår kommun inte någon skyddsjakt på fåglar som stör. Dessutom löser skyddsjakt sällan problem på lång sikt då nya fåglar ofta återkommer till samma plats.

Du som störs av fåglar som låter högt, river upp skräp från soptunnor eller bygger bon på byggnader ska vända dig till din fastighetsägare. Fastighetsägaren, inte kommunen, har ansvar för att åtgärda problemet.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra:

  • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla fågelbon
  • Använd fågelskrämmor
  • Lämna inte mat obevakad utomhus och mata inte fåglarna
  • Beskär träd – kajflockar övernattar ofta i samma träd varje natt
  • Ta hjälp av saneringsfirma om fåglarna orsakar stora problem