search
Sök
menu
Meny

Räddningstjänsten besöker radhus

Sedan några år tillbaka arbetar räddningstjänsten med att se över brandskyddet på kommunens alla radhus. Detta arbete fortsätter i sommar, enligt lagen om skydd mot olyckor. Kanske får just du ett besök.


Vi kommer inte besöka dig oplanerat, utan en kontakt med dig som fastighetsägare görs före varje besök. Det är inte säkert att dina grannar får besök så var inte orolig om inte de har hört något. Viktigt att veta är att vi alltid bär räddningstjänstens kläder och alltid legitimation som vi kan visa upp.

Hänsyn tas till Coronaviruset

Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen i samhället. Den pågående pandemin påverkar också hur vår tillsyn kan utföras. I den nu rådande situationen kan det i vissa fall uppstå svårigheter att genomföra tillsyn och uppföljning. Problem med tillsynen kan exempelvis uppstå om tillsynsförrättaren blir sjuk men också om du som ska få besök är sjuk eller tillhör en riskgrupp. På grund av detta kan vi behöva prioritera om objekt och göra förändringar med kort varsel. Det finns trots omständigheterna ingen laglig rätt att neka vårt besök, men ni ska vara trygga i att vi tar stor hänsyn till om någon är sjuk eller tillhör en riskgrupp.

  • Vi följer noga de rekommendationer från myndigheter som finns och uppdaterar kontinuerligt våra rutiner.
  • Vår personal har stort fokus på hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit. Vi använder handdesinfektion före samt efter besök.
  • Vi undviker närkontakt med dig som fastighetsägare vid besök, därför tar vi exempelvis inte i hand när vi hälsar.

Tillsynen utförs med syftet av att minimera konsekvenserna av en brand och behöver alltså fortfarande utföras, för allas trygghet.

Läs mer om projektet "Brandskydd i radhus"

Publicerad: 2020-06-15 08.45