search
Sök
menu
Meny

Radhus planeras i Månsarp

Illustration radhusområde.

Tekniska nämnden beslutade 13 november att Brechensbauer Design Group AB får möjligheten att bygga 15 radhus i Månsarp. Det var fyra olika förslag från olika byggaktörer som granskades i denna markanvisning.

För genomförandet och utbyggnaden av bostäderna med tillhörande anläggningar behöver kommunen ingå ett marköverlåtelseavtal med byggaktören som fått markanvisningen. Detta görs när området är byggklart och byggaktören har tagit fram underlag och handlingar för bygglov.

Området i Månsarp ligger på fastigheten Månsarp 1:456 inom befintlig detaljplan. 15 enplans-radhus i bostadsrättsform kommer byggas samt en gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet.

– Det nya bostadsområdet i Månsarp ligger väldigt vackert med bra kopplingar och stråk och vi ser mycket positivt på att kunna erbjuda både villatomter och radhus i området. Brenchensbauer Design AB har presenterat en väl anpassad exploatering med bostäder som vi tror kan vara efterfrågade i området, säger Linda Helt, chef för mark och exploatering.

Bostäderna planeras vara klara för inflyttning hösten 2020. Tilldelning kommer ske genom kommunens tomtkö.

Publicerad: 2018-11-19 09.05