Rektor slutar på skola efter turbulent tid

etikett

Rektorn på den skola, som varit i fokus efter att lärare i olika skilda fall skickat material med sexuellt innehåll till elever, slutar sin tjänst.

- Det har varit en turbulent tid på skolan och vi har behövt agera på den händelseutveckling vi haft och hur rektorn hanterat ärenden längre tillbaka i tiden, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör i Jönköpings kommun.

Jönköpings kommun har tillsammans med fackliga företrädare och rektorn kommit överens om att parterna går skilda vägar. Totalt tolv månadslöner kommer att betalas ut efter att anställningen avslutats.

- Generellt när det gäller den här typen av personalärenden, där det av olika anledningar saknas förtroende mellan parterna, är det ibland en lösning att gå skilda vägar via en förlikning, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun.

I början av året framkom att en tidigare lärarvikarie i Jönköpings kommun skickat bilder och filmer med sexuellt innehåll till flera elever. Lärarvikarien polisanmäldes och ett internt arbete för att kartlägga vad som hänt påbörjades inom utbildningsförvaltningen.

Under det interna arbetet framkom nya uppgifter om att ytterligare en lärare, som varit anställd en längre tid i kommunen, under förra året skickat bilder och filmer med sexuellt innehåll till elever. Läraren har valt att säga upp sin anställning och har polisanmälts av kommunen. Ett större internt arbete kring det som hänt pågår fortfarande.

- Utbildningsförvaltningens viktigaste uppdrag är att skapa en trygg, säker och bra skolmiljö för våra elever. Det är angeläget att vi fortsätter arbeta med frågor om kränkningar och trakasserier inom skolan och att alla barn känner sig trygga att prata om sådant med vuxna, säger Göran Isberg.

Relaterade notiser