Renovering av brunn i korsningen Kungsgatan/Klostergatan

Kartbild över arbetsområdet, klicka för större bild.

Kartbild över arbetsområdet, klicka för större bild.

etikett

Brunnen som ligger i korsningen på Kungsgatan/Klostergatan behöver renoveras. Arbetet med att renovera brunnen pågår mellan den 19-27 september.

I samband med arbetet behöver vi stänga av det högra körfältet från korsningen och så långt som arbetsområdet sträcker sig, se kartbild ovan. Det kommer inte heller vara möjligt att göra en högersväng norrifrån från Klostergatan till Kungsgatan. Omledning av trafiken kommer att ske från Lasarettsgatan.

Vi är medvetna om att det pågår några större arbeten i kommunen som påverkar trafiken och gör så att framkomligheten blir begränsad. Jönköpings kommun växer och då behöver allt hänga med. Gemensamt för arbetena är att de syftar till att förbättra vår infrastruktur. Broar, brunnar, gator, cykelvägar och VA-ledningar, allt behöver förnyas emellanåt, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör.

Vad ska göras?

Det första steget i arbetet är att gräva fram brunnen och börja gjuta. Därefter behöver betongen torka i ungefär 1 vecka. När betongen har torkat, så tar vi bort gjutformen och asfalterar gatan.

Under den första och sista delen i arbetet kan det komma viss störning från byggarbetsplatsen i form av vibrationer och ljud. Vi hoppas att påverkan ska bli så liten som möjligt och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på platsen.

Vi är tacksamma för den förståelsen och det tålamodet som både verksamheter och invånare har. Vi gör allt vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjlig, avslutar, Thomas.