search
Sök
menu
Meny
Sök

Renovering av Liljeholmsparken

etikett

Under vecka 19 börjar vi arbetet med att förbättra och rusta upp Liljeholmsparken. Vi kommer bland annat att bygga om lekplatsen, lägga om strandskoningen i kanalen och justera grusgången.

Arbetet kommer att ske i olika etapper och parken kommer delvis att vara avstängd under arbetets gång.

Tidplan

  • Arbetet med att bygga om lekplatsen startar vecka 19 och beräknas vara färdigt i slutet av juni.
  • När lekplatsbyggnationen är färdig startar arbetet med att lägga om kanalsidan mot parken. Det arbetet kommer att pågå från juli-augusti. 
  • Grusgångarna i parken kommer att justeras och återställas när arbetet med kanalen är klart.
Karta över arbetsområdet på Liljeholmsparken

Kartbild över arbetsområdet.