Renovering av Liljeholmsparken

etikett

Under vecka 19 börjar vi arbetet med att förbättra och rusta upp Liljeholmsparken. Vi kommer bland annat att bygga om lekplatsen, lägga om strandskoningen i kanalen och justera grusgången.

Arbetet kommer att ske i olika etapper och parken kommer delvis att vara avstängd under arbetets gång.

Tidplan

  • Arbetet med att bygga om lekplatsen startar vecka 19 och beräknas vara färdigt i slutet av juni.
  • När lekplatsbyggnationen är färdig startar arbetet med att lägga om kanalsidan mot parken. Det arbetet kommer att pågå från juli-augusti. 
  • Grusgångarna i parken kommer att justeras och återställas när arbetet med kanalen är klart.
Karta över arbetsområdet på Liljeholmsparken

Kartbild över arbetsområdet.