search
Sök
menu
Meny
Sök

Renoveringen av Slottsbron pågår till september

Restaureringen av Slottsbron påbörjades hösten 2020. Under arbetets gång har det framkommit att bron är i sämre skick än förväntat. Därför kommer arbetet pågå i flera månader till.

Bron har under hela renoveringen varit avstängd för biltrafik och kommer fortsätta vara det tills arbetet är klart. Busstrafiken får använda det körfält som är öppet.

För fotgängare och cyklister är gång- och cykelvägen på ena sidan av bron öppen.

Arbetet med bron beräknas vara klart i september 2021.

Renoveringen av Slottsbron

Publicerad: