Så fungerar snöröjningen

Drönarvy över Vätterstranden, centrala Jönköping.
etikett

Jönköpings kommun ansvarar tillsammans med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter i kommunen.

Väghållning vintertid kräver en omfattande organisation. Gator, vägar och gångbanor röjs i en speciell prioriteringsordning. Catrin Wåhlund som är verksamhetschef på tekniska kontoret berättar att målet är att alla gator ska vara framkomliga inom ett dygn.

Vi har som mål att alla gator ska vara framkomliga inom ett dygn. Därefter arbetar vi med kompletteringsröjning och halkbekämpning. Men ibland blir det inte så och vi hoppas på förståelse för att det kan ta lite tid. Jönköpings kommun är en stor kommun och vi har bestämda rundor att köra efter, berättar Catrin.

Utanför ordinarie arbetstid, som är kl. 16:00-07:00, har kommunen en beredskapsorganisation som håller gator och väderlek under uppsikt. På olika platser runt om i kommunen kontrolleras snödjup, halka och temperaturer. Rådande väderlek och prognoser inverkar på valet av insats.

Vi håller alltid koll på väderlek och prognoser. När snön väl fallit ned och kriterierna är uppnådda kör vi ut våra resurser, säger Catrin.

Det här kan du göra själv

På flera håll i vår kommun finns sand- eller saltlådor utplacerade. De står på platser där kommunen har bedömt att halkan plötsligt kan ställa till problem. Istället för att vänta på plog- eller sandbil kan du snabbt ösa ut sand eller salt över is- och snöfläckar.

När kommunen plogar bostadsgator och andra gator kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på dig som är berörd fastighetsägare. Är du fastighetsägare får du också gärna skotta och sanda trottoaren, men du är inte skyldig att göra det. Däremot är du skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare. Snö som skottas undan på den egna tomten får inte läggas ut på trottoar eller gatumark.

Läs mer om kriterierna för snöröjning och se karta över vinterväghållningen via länken nedan.

Relaterade artiklar