search
Sök
menu
Meny

Så jobbar vi efter skjutningen på Råslätt

Kommunen och samverkande aktörer tar händelsen på Råslätt och den oro som det skapar på stort allvar. Vi arbetar för att skapa trygghet och minska oro under dagen och helgen.

Vi samverkar och samordnar oss både i vardagen och i denna händelsen; kommunen, Vätterhem, Polisen och ideella organisationer.

Just nu är det extra viktigt hur vi tillsammans kan skapa trygghet på Råslätt under dagen och i helgen.

Det gör vi genom att:

  • skolpersonal och elevhälsoteam är uppmärksamma på barns oro
  • håller fritidsgården öppen till kl 22 idag med extra personal på plats
  • fältare bemannar extra under helgen
  • förstärka med personal från kommunen på fritidsgården Underground under lördagen
  • polisen kommer ha extra bemanning på området hela helgen.

Vi följer utvecklingen av händelsen under helgen för att se hur behovet av insatser ser ut nästa vecka.

Det är viktigt att personer som har information om händelsen ringer 11414 eller kontaktar polis på plats.

Publicerad: 2020-05-15 12.31