search
Sök
menu
Meny

Sammanfattning av presskonferens 18 november med anledning av corona

Presskonferensen kommer inom kort publiceras som video med teckentolkning. Johan Fritz, stadsdirektör, inledde med att betona det allvarliga läget och vikten av att följa de lokala och allmänna råden och rekommendationerna.

Kommunen planerar för en eventuell förlängning av de lokala råden.

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret gav information om följande i korthet.

Vård och omsorg

Ökad smittspridning i samhället ökar också risken att personer som har del av kommunal vård och omsorg utsätts för smitta. Totalt har vi just nu 6 personer av våra runt 1500 personer inom äldreomsorgen som är smittade, så det är en begränsad smittspridning.

Serveringstillstånd

På fredag börjar troligen de förändrade serveringsregler för alkohol på restauranger och barer att gälla. I normalfallet får det ske fram till kl 02.00 i Jönköpings kommun. Om beslutet kommer är det sluttiden 22.00 som gäller för alkoholservering. Kommunen har tillsammans med polisen ett uppföljningsansvar att reglerna följs och vad det i så fall leder till för konsekvenser i form av varningar eller indragna alkoholtillstånd om det inte följs.

Kommunen har i sitt yttrande till regeringen lyft att vi förutsätter att det kommer kompensationsåtgärder till branschen som drabbas ekonomiskt av detta.

Skola och barnomsorg

Det är en ökad smittspridning inom skolan men det handlar om enstaka fall. Vi har förberedelser för att kunna göra åtgärder. Det kan till exempel handla om att tillfälligt gå över till distansundervisning i en klass eller skola. Ett sådant beslut tas alltid i samråd med Smittskyddsenheten. Så var fallet när vi förra veckan beslutade att införa tillfällig distansundervisning för en klass på Ljungarumsskolan.

På Sandagymnasiet i klasser med specialidrott lag har vi stärkt rutinerna och reglerna för hur vi ska agera vid eventuell smitta eftersom vi ser att det kan bli problem bland elever som har just lagidrott.

Utbildningsministern har meddelat att det kommer bli en ändring i förordningen övergång till fjärr- eller distansundervisning om det kan leda till minskad trängsel på gymnasieskolorna, om alla andra åtgärder som är möjliga först har prövats. Beslut tas av regering under torsdagen.

Med anledning av de skärpta allmänna råden som infördes den 3 november har utbildningsförvaltningen, i samverkan med fackliga företrädare, tagit fram ytterligare anpassningar för våra verksamheter.

Det kan handla om:

  • Hur man hämtar och lämnar barn på förskola och fritidshem.
  • Hur utvecklingssamtal genomförs.
  • Luciafiranden och julavslutningar får ske utan vårdnadshavare.
  • Vi stängt våra öppna förskolor och Kulturskolan har ställt in samtliga fritidsaktiveter UTOM instrumental- och sångundervisning för elever födda 2005 och senare, som sker via närundervisning som vanligt. För elever födda 2004 och tidigare sker motsvarande undervisning på distans.
  • I den händelse av att en förskola har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma och har sitt barn 15-timmar på förskolan, att även hålla de egna barnen hemma.

Kultur och fritid

Nuvarande situation slår hårt både mot invånare och föreningsliv. Särskilt slår det hårt mot unga. Vi behöver hjälpas år att fylla tomrummet, t.ex. genom att utnyttja att vistas i våra natur som det ju går att vistas i i mindre grupper om man tar ansvar.

Vi tror att det kommer bli en uppförsbacke för våra verksamheter när restriktionerna är över, med tanke på den ekonomiska ansträngning som detta innebär.

Öppna fritidsgårdsverksamheter, simhallar, Tändsticksmuséet är stängt. Allmänhetens åkning på isbanor är stängt. Alla bibliotek, förutom stadsbiblioteket och biblioteken i Huskvarna och på Visingsö är stängda. De bibliotek som är öppna är ingen mötesplats utan enbart till för att snabbt kunna lämna och låna böcker. Överväg att använda bibliotekens digitala tjänster i stället.

Parkering

Antalet parkörer i kommunala parkeringshus har minskat med 30 procent när nya lokala råden infördes.

Borgerliga vigslar

Borgerliga vigslar på Rosenlunds herrgård anpassas efter 24 november. Vigslar kommer genomföras dock med max fem personer. Inga gäster förutom två vittnen får delta.

Publicerad: 2020-11-18 14.29