search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd: detaljplaneförslag för Mjälaryd 3:87 och del av Kortebo 4:9 och 3:1

etikett

Onsdag 6 juli-fredag 30 september är samrådstid för två detaljplaneförslag. Här hittar du länkar till presentation av respektive förslag.

Mjälaryd 3:87 i Tenhult

I del av Mjälaryd, ca 1 km nordväst om Tenhult centrum, föreslås detaljplan för skola, vård, bostäder och verksamheter:

Del av Kortebo 4:9 och 3:1

På Kortebo, väster om Strandängen i Jönköping, föreslås nybyggnation av lokaler för handels- och centrumverksamhet: