Samråd: detaljplaneförslag för Vårdaren 8 på Rosenlund

etikett

På Rosenlund i höjd med Rosenlunds vårdcentral finns nu ett detaljplane­förslag för fastigheten Vårdaren 8 ute på samråd. Den 2 mars hålls öppet hus om förslaget och du kan lämna synpunkter skriftligen senast 31 mars.

Förslaget innebär en rivning av befintliga byggnader, som till stor del står tomma idag. Här föreslås nu byggnation av cirka 250 bostäder som fördelas på bostadsrätter och hyresrätter, med centrumverksamhet i bottenplan.

Dessutom planeras det för att Karbingatan förlängs och ansluter till Hermans­vägen, och inom planområdet blir det enligt förslaget fokus på det gröna – med möjlighet till en park och ett mindre torg.

Öppet hus

Öppet hus om planförslaget hålls 2 mars 2023 kl. 18-20 i Rosensalen vid Rosenlunds vårdcentral, Hermansvägen, 55453 Jönköping. Du kan även se en digital presentation av förslaget på webben, se länk nedan.

Samråd – du har möjlighet att lämna synpunkter

Att förslaget till detaljplan är ute på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Du kan ta del av förslaget och handlingarna via länken nedan eller i kommunens utställningshall i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-17. Planhandlingarna för Vårdaren 8 finns tillgängliga för samråd under perioden 2 februari – 31 mars 2023.

Här kan du läsa mer, se en presentation av förslaget och ta del av alla handlingar för Vårdaren 8

Illustration av planförslaget.

Illustration av planförslaget. Ny bebyggelse ska enligt förslaget ersätta de lokaler som till stor del står tomma där idag.

Relaterade notiser