Så påverkas nya badhuset av den ekonomiska situationen

etikett

Den rådande ekonomiska situationen med inflation och kostnadsökningar i samhället påverkar kommunens kommande investeringar. Totalt ska kommunen investera nio miljarder i nya projekt de kommande åren.

Det största projektet är bygget av nya Rosenlundsbadet som blivit försenat på grund av flera överklaganden i processen.

Hösten 2020 togs beslutet i kommunfullmäktige om att nya Rosenlundsbadet skulle byggas. Då var investeringen beräknad till 884 miljoner kronor. Den nya kalkylen visar på en investeringskostnad på drygt 1,1 miljarder kronor.

Under måndagen 23 januari meddelade kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) att ärendet tas tillbaka till kommunfullmäktige. Det behövs en politisk diskussion om hur projektet ska hanteras utifrån de nya kostnadsberäkningarna.

Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får också i uppdrag att se över om det går att justera delar av badhusprojektet för att minska kostnaderna.

Alla förvaltningar får också i uppdrag av politikerna att se över kommande investeringar och om det går att skjuta upp vissa projekt.

Förhoppningen är att ärendet om nya Rosenlundsbadet kan tas upp i kommunfullmäktige i april. Då skulle en byggstart kunna ske 2025 och badhuset stå klart 2028.

Här kan du läsa mer om projektet nya Rosenlundsbadet