search
Sök
menu
Meny

Så prioriteras snöröjningen

Många har frågor om snöröjningen och varför det ibland tar lång tid. När det snöar kör vi med alla resurser vi har efter en prioriteringsordning.

Så här ser prioriteringsordningen ut:

  1. Bussgator, genomfartsleder, branta backar, vissa cykel- och gångbanor
  2. Lokalgator, bostadsgator
  3. Vägsamfälligheter
  4. Övriga gång- och cykelbanor

Av gång- och cykelvägarna hålls ungefär hälften öppna. Vilka som är öppna beror på nyttjandegrad.

Kriterier för gatugrupper i detalj

Typ av yta

Snöröjning påbörjas

Röjning klar inom

Halkbekämpas med

Bekämpning klar inom

Huvudgator

Snarast

5 timmar

salt/kross­material

5 timmar

Bostadsgator

10 cm

24 timmar

krossmaterial

3 ordinarie arbetsdagar

Bostadsgator med branta backar

Snarast

4 timmar

salt/kross­material

4 timmar

Prioriterade ytor

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Prioriterade gc-vägar

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Prioriterade gångbanor

3 cm

8 timmar

kubricerat krossmaterial

8 timmar

Övriga gc-vägar

7 cm

2 ordinarie arbetsdagar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar

Övriga gångbanor

7 cm

2 ordinarie arbetsdagar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar

Vägsamfällig­heter

15 cm

18 timmar

kubricerat krossmaterial

2 ordinarie arbetsdagar

Fastighetsägare

Fastighetsägare i får gärna skotta och sanda trottoaren, men är inte skyldiga att göra det. Som fastighetsägare är man däremot skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare.

Vid plogning av bostadsgator m.m. kan det bli vallar vid uppfarter. Ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare.

Publicerad: 2019-02-04 08.27