Se kommunfullmäktiges möte 23 februari

etikett

Sammanträdet börjar kl. 9.00 och du kan följa det på plats på Elmia, i direktsändning eller i efterhand på Jönköping Play.

Två av mötets ärenden är:

  • Översiktsplan för centrala tätorten - Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1, antagande
  • Kulturplan och kulturstrategi för Jönköpings kommun 2022-2026

Ta del av mer information, kallelse och alla handlingar till mötet:

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 23 februari

Kommunfullmäktiges möte hålls på Elmia Kongress & Konserthus, (ingång via Entré syd på
Elmiavägen 11) och börjar kl 09:00. Mötet är öppet för allmänheten. Mötet är teckenspråkstolkat.

Se kommunfullmäktiges möte 23 februari på Jönköping Play Länk till annan webbplats.

Du kan också följa kommunfullmäktige på Twitter #jkpgkf