Skolorna genomför utbildningsinsats om kränkningar

etikett

Förra veckan polisanmälde Jönköpings kommun en tidigare anställd lärarvikarie efter han har skickat filmer med sexuellt innehåll till elever. Händelsen har skapat oro och frågor som tas på största allvar.

Det finns rykten och uppgifter som cirkulerar både på internet och i sociala medier. Jönköpings kommun ser allvarligt på dessa och utreder de frågeställningar som har uppstått.

Personalen i skolan är tillgänglig för att möta eventuella frågor, tankar och reaktioner som kan komma från eleverna utifrån händelsen.

Efter sportlovet genomförs en utbildningsinsats i samtliga grundskolor för att öka elevernas kunskaper om vad en kränkning är och hur de ska agera om de utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vid en upplevd kränkning kan eleven vända sig till sin lärare eller annan personal på skolan som eleven känner sig trygg med. Samtliga anställda på skolan har i uppdrag att rapportera till rektor om de misstänker eller får veta att en kränkning har skett. Rektor ska därefter skyndsamt utreda händelsen. Om utredningen visar på en kränkning ska skolan sätta in åtgärder så att den utsatta eleven ska känna sig trygg.

För att ytterligare säkerställa barnen och elevernas trygghet ser utbildningsförvaltningen över sina rutiner för tätare kontroller av utdrag från belastningsregistret.

Vårdnadshavare som har frågor eller känner oro är välkommen att höra av sig till rektor.