Skolskjutsarna inställda

etikett

På grund av snöovädret är alla skolskjutsar till och från skolan (bussar och taxi) inställda under hela fredagen 10 mars.

Elever som transporterats till skolan med skolskjuts innan dessa ställdes in kommer att erbjudas skolskjuts hem efter skoldagens slut.

Vårdnadshavare till barn med skolskjuts som skjutsat sina barn till skolan med egen bil ansvarar för att hämta dem efter skolan.

Undervisning kommer hållas som vanligt för de elever som är på plats. Distansundervisning kommer att hållas i den mån det är möjligt.

Relaterade notiser