search
Sök
menu
Meny
Sök

Skräpplock och grönt framtidsfokus prisat

Nu är Miljöpriset 2021 utdelat. Årets pristagare har alla gjort viktiga insatser för kommunen, omvärlden och framtiden.

Årets pristagare har utsetts av en jury bestående av Johanna Ljunggren, Sofia Paldanius och Erik Lindfelt. De tilldelas pris, 25000 kronor, med följande motiveringar:

Amir Faqiri , Keep JKPG Clean

"Genom sitt mycket handfasta initiativ att plocka skräp har Amir både gjort kommunen renare och riktat sökarljuset mot de stora miljöproblem som inte minst plast i haven orsakar."

Rödhakens förskola, avdelning Trollet

"För att målmedvetet och konkret arbeta för att väcka de allra yngsta barnens intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, genom att stimulera deras naturliga nyfikenhet."

Miljöpriset delas ut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun. De gav även ett hedersomnämnande till åttaåriga Hasse Grahn med motiveringen: "Redan som fyraåring började Hasse att plocka skräp. Det har han inte bara fortsatt med, utan också inspirerat andra till att göra".

Publicerad: