search
Sök
menu
Meny

Smedbyparken stängs av tillfälligt på grund av arbete

Smedbyparken ska få ett nytt utetak. Dessutom lägger vi ny markduk, jord och gräs för att åtgärda problemet med markföroreningar som vi upptäckte i våras. Delar av parken kommer därför spärras av tillfälligt medan arbetet pågår.

Nytt utetak

Just nu händer det mycket i Smedbyparken. Ett utetak byggs av Origo resurs i integrationsprojektet DELMOS (delegationen mot segregation). Tanken är att man ska kunna använda parken i alla väder till utepedagogik, vid evenemang och för vem som helst en helt vanlig dag.

Markarbete - markduk, jord och gräs

Det var i februari i år som miljötekniska undersökningar visade halter av miljöskadliga ämnen över rekommenderade riktvärden i Smedbyparken.

Sedan dess har parken undersökts på flera platser med skruvborrtagning. Det har resulterat i att vi har en bra bild över vilka delar av marken som innehåller halter av bly och PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Värdena har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

Området bedöms vara av typen "känslig markanvändning", vilket betyder att höga krav ställs på markens renhet. Detta eftersom bland annat förskolor och boende i området kan nyttja parken ofta. För att uppfylla kraven för en tillräckligt ren jord ska den kunna användas 365 dagar om året.

Kommunen vill säkra att man ska kunna använda parken hela året, varje dag utan att utsättas för hälsorisker och därför kommer de platser som haft högre halter av bly och PAH än riktvärdena att täckas med en markduk, jord och nytt gräs. Dessa åtgärder görs för att parken ska kunna fortsätta användas för både barn och vuxna.

Delar av parken stängs av under vecka 45-48

Platserna som ska täckas är utspridda i parken och under klätterställningen på lekplatsen kommer en markduk läggas och nytt flis föras på. Den delen av lekplatsen kommer därför att vara avstängd från och med onsdag v. 45 och några dagar framåt.

Tack för att ni visar tålamod medan Tekniska kontoret tillsammans med Svevia säkerställer att parken ska kunna fortsätta användas!

Publicerad: 2020-11-02 08.01