search
Sök
menu
Meny

Sök kulturstipendier och stöd till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendier och kulturbidrag. För några gäller sista ansökan 1 mars och annat kan sökas året runt.

Stipendierna delas ut till den som är född, bosatt, verksam eller har anknytning till Jönköpings kommun eller vars kulturella gärning kommit Jönköpings kommun tillgodo. Ansökan på särskild blankett/förslag ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda eller poststämplad 2019-03-01.

Ansökan om föreningsbidrag till kulturföreningar i Jönköping ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda eller poststämplad 2019-03-01.
Kulturbidrag kan sökas för lokal, offentlig kulturverksamhet.

Idéjkpg – är ett bidrag för dig under 25 år för kultur- och fritidsverksamhet och det kan sökas året om.

Läs mer om stipendier och bidrag via länkarna nedan.

Publicerad: 2019-02-06 15.37