search
Sök
menu
Meny
Sök

Sommargata längs del av Vätterstranden – för säkerhets skull

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

En solig är det fullt med folk på båda sidor gång- och cykelvägen. Cyklister uppmanas därför att leda cykeln eller välja en alternativ väg längs en sträcka på ca 400 meter när det är som mest folk under sommaren, för att öka säkerheten här.

etikett

Sommaren närmar sig och liv och rörelse på Vätterstranden med den. I år görs säkerhetsåtgärder för del av gång- och cykelvägen – efter förslag som inkom i förra sommarens medborgardialog om Vätterstrandens utveckling.

I dialogen ställdes frågor om sex platser längs med Vätterstranden. Frågorna var bland annat: ”Vad gillar du mest med platsen idag?” och ”Vad tycker du är viktigast att förbättra?”. Platserna som fick flest svar var badplatsen vid Liljeholmen följt av Piren.

– Ett förslag som kom in från flera håll var att det behövs åtgärder för att öka säkerheten kring gång- och cykelvägen, framförallt i den östra delen av stranden, vid Liljeholmen, där vägen går mellan den stora gräsytan och stranden. En sommardag är det mycket folk på båda sidorna och som tar sig över vägen, så för allas säkerhet är det bra att ta det försiktigt där, säger Tor Olsson, projektledare på utvecklings- och trafikavdelningen.

Mellan basketplanen och Strandparkens lekplats, en sträcka på knappt 400 meter, kommer därför cyklister och elsparkcyklister uppmanas att svänga ut från Vätterstranden till Östra Storgatan mot Huskvarnavägen denna sträcka. Kommer du från Rosenlund på Huskvarnavägen uppmanas du stanna kvar på Östra Storgatan för att rulla in längs Vätterstranden i höjd med lekplatsen under sommaren.

– Det handlar inte om något förbud för någon och det blir ingen renodlad gågata, men vi vill uppmana cyklister och den som kör elsparkcykel att ta en alternativ väg just denna sträcka under sommarperioden, därför kallar vi den för sommargata. Ett alternativ är att leda sin cykel eller elsparkcykel förbi den här delen av stranden, där det är som mest folk som korsar gång- och cykelvägen, säger Lotta Olsson, trafikingenjör på utvecklings- och trafikavdelningen.

Del av gång- och cykelväg i förgrunden med lekpark och grönyta i bakgrunden.

Vid Strandparkens lekplats är vägen breddad för en mjukare sväng in och ut från gång- och cykelvägen längs Vätterstranden.

Sommargatan med dess uppmaningar blir verklighet från början av juni till sommaren är över – i slutet av augusti eller en bit in i september.

Stilla glassbehovet i sommar

Tidigare under våren fick aktörer ansöka om plats för mat- och glassförsäljning på två platser längs Vätterstranden. Nu står det klart att det blir ett glasscafé i höjd med Spinnerigatan och en matvagn vid volleybollplanerna som beräknas öppna inom kort.

Merbodragdialogen om Vätterstrandens utveckling

Läs mer: Medborgardialog om Vätterstranden 2021